Storyboard

Een storyboard is een verzameling schetsen van scènes, vaak aan de hand van een script zoals de animator ze voor ogen heeft. Deze zijn bedoeld om een beeld te schetsen van de uiteindelijke scène.

Dit zijn plaatjes uit het storyboard van Rutgar & Spiritus. Links staan plaatjes uit het storyboard en rechts de uiteindelijke shots.